U bent hier

Fidesta B.V.

Fidesta B.V.
Fidesta Zorg Franchise, ondernemen in de zorg voor ouderen met behoefte aan zorg, welzijn, veiligheid en gezelligheid.
Fidesta Zorg is een franchiseformule voor kleinschalige woon-zorgvoorzieningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen met zorg. Een Fidesta locatie wordt gerund door zelfstandige zorgondernemers, de franchisenemers.

 

Op een Fidesta locatie wordt zorg geboden aan ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar die naast zorg ook behoefte hebben aan aandacht, veiligheid en welzijn. 

Doelgroep van Fidesta is de oudere of gehandicapte, woonachtig in Friesland, met een chronische aandoening in de vorm van een lichte tot matige lichamelijke beperking. Er kan ook sprake zijn van een psychosociale aandoening. Fidesta richt zich vooral op cliënten die beschut willen wonen met begeleiding en verzorging maar vooral ook eigen regie willen behouden over hun leven. 

Op een Fidesta locatie woont men zelfstandig in een appartement (individueel of als echtpaar) en kan men gebruik maken van de aanwezige gezamenlijke huiskamer. Het personeel bereidt het eten voor in de gezamenlijke keuken, al dan niet met hulp van de bewoners. Tevens zijn er andere servicediensten in te huren, zoals het laten wassen van kleding en de schoonmaak van het appartement.

Op een Fidesta locatie wordt gewerkt met professioneel personeel, stagiaires en vrijwilligers. De franchisenemer is als zelfstandig ondernemer zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het personeel. De ondersteuning biedt Fidesta aan de franchisenemer, zodat deze zich kan richten op de zorg. De ondersteunende diensten worden geboden door zorginhoudsdeskundigen, een adviseur Personeel & Organisatie, de  (financieel) Bedrijfskundige, het Secretariaat, en Marketing & Communicatie. 

 

0686650990