U bent hier

Het Gezonde Net

Het Gezonde Net
Over Het Gezonde Net
Het Gezonde Net is een netwerk van fysiotherapiepraktijken die als ondernemers actief zijn in de markt van gezondheid en beweging. Een netwerk van ruim 125 praktijken die met elkaar samenwerken om de kansen op deze markt beter te benutten.
Het Gezonde Net is een netwerk van licentienemers die als ondernemers actief zijn in de markt van gezondheid en beweging. Een netwerk van ruim 125 praktijken die met elkaar samenwerken om de kansen op deze markt beter te benutten.
 
Vanuit Het Gezonde Net wordt gerichte aandacht besteed aan de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. De missie van Het Gezonde Net is om haar licentienemers actief te steunen bij het benutten van de nieuwe kansen in de markt.
 
Visie op gezondheid
Het Gezonde Net gaat uit van het feit dat een mens continue in beweging is en dat, wil er sprake zijn van gezondheid, er evenwicht moet zijn tussen de fysieke en mentale, maar ook de sociale en spirituele aspecten. Bewustzijn
en bewustwording zijn noodzakelijk om gezond te zijn en gezond te blijven. Daarbij is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte. Ook welbevinden, plezier en kwaliteit van leven maken onderdeel uit van het begrip gezondheid.
 
Missie
Het is de missie van Het Gezonde Net om licentienemers te ondersteunen in de dagelijkse bedrijfsvoering op het gebied van inhoud, communicatie, marketing, kwaliteit en productontwikkeling, met als doel om nieuwe kansen in de markt van beweging te benutten. Het Gezonde Net doet dit door een landelijk netwerk te onderhouden danwel uit te breiden, waarbij uniformiteit in handelen en werkwijze centraal staan. Bovendien worden voor de licentienemers centraal afspraken met derden gemaakt (o.a. verzekeraars, leveranciers van software etc). Het Gezonde Net streeft na dat door de geprotocolleerde aanpak en gestructureerde manier van uitvoeren van de beweegprogramma’s een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening wordt geleverd die herkend wordt door opdrachtgevers, zoals onder andere verzekeraars.
 
Strategie
Het is de strategie van Het Gezonde Net om de markt vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Zowel vanuit het oogpunt van de klant (de aangesloten praktijken) als vanuit het oogpunt van de cliënt (klant van de aangesloten praktijken). Bovendien worden marktontwikkelingen hierbij goed in de gaten gehouden (concurrenten, richtlijnen zorgverzekeraars, beleid zorgverzekeraars, KNGF etc.).
 
Ontwikkeling op inhoud
Het Gezonde Net ontwikkelt op inhoud van producten en diensten, afgestemd op de vraag vanuit de markt. Een vraag naar producten en diensten, die ontstaat bij onze licentienemers, maar ook bij verzekeraars, arbodiensten, landelijke instellingen en grote bedrijven. Dit betekent dat producten en diensten gericht op doelgroepen worden ontwikkeld.
 
Kennisuitwisseling
Het Gezonde Net stimuleert de uitwisseling van kennis en vaardigheden. Zowel vakinhoudelijk als gericht op ondernemen in de praktijk. Niet alleen Het Gezonde Net neemt initiatief, ook initiatieven van de licentienemers en licentienemers onderling zijn van belang voor gezamenlijk succes. Denk aan het toetsen van nieuwe ideeën en het overbrengen van best practices. Het Gezonde Net organiseert en initieert bijeenkomsten voor haar leden. Daarnaast organiseert Het Gezonde Net vakinhoudelijke- en management opleidingen.
070-4151313
Kerngegevens
Type franchising: 
Netwerkorganisatie (geen franchise)
Waardering 
4
Login of registreer om formules te waarderen.

Reacties

Postbus 1027
2280CA Rijswijk