U bent hier

ViaViela

ViaViela
Altijd open
ViaViela zorgt ervoor dat gastouderopvang goed geregeld is. We begeleiden en adviseren ouders en gastouders. Daarnaast helpen we bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Maak kennis met ViaViela en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen.
Hoe word ik gastouder?
Voordat je gastouder kunt worden bij ViaViela, dien je eerst aan de wettelijke basisvoorwaarden en aanvullende eisen voor gastouderopvang te voldoen. Vervolgens kun je ingeschreven worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Pas als je als gastouder in het LRKP staat, hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag. Natuurlijk kun je bij het gehele traject op optimale begeleiding van ViaViela rekenen.
 
Basisvoorwaarden gastouderopvang
De basisvoorwaarden zijn vaststaande regels waar je feitelijk wel of niet aan voldoet:
 • de gastouder (en eventuele volwassen huisgenoten) is/zijn in het bezit van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • de gastouder spreekt Nederlands of een streektaal;
 • de gastouder is 18 jaar of ouder;
 • de gastouder en vraagouder wonen niet op hetzelfde adres;
 • de gastouder is niet de partner van de vraagouder of de ouder van het op te vangen kind(eren);
 • de gastouderopvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder en/of op het woonadres van (één van) de vraagouder(s);
 • de gehele opvanglocatie is altijd volledig rookvrij;
 • de gastouder maakt zelf geen gebruik van gastouderopvang, indien hij of zij zelf geen andere baan heeft.
 
Aanvullende kwaliteitseisen gastouderopvang
Voor wat betreft de aanvullende eisen begeleidt ViaViela je van a tot z. We hebben hiertoe een verkort programma opgesteld dat je thuis en in je eigen tempo kunt doorlopen. Je opvoedervaring vormt voor ons de basis voor het positief afronden van dit traject en opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Onderstaand vind je het complete overzicht met alle aanvullende kwaliteitseisen:
 • gastouders dienen te beschikken over een Mbo-2-diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn’;
 • gastouders dienen in het bezit te zijn van het certificaat ‘Eerste Hulp aan kinderen’;
 • de gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en de Meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ (vanaf 1 juli 2013 van toepassing) en handelt ernaar;
 • de gastouder kent de ‘Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’ en handelt ernaar;
 • de opvanglocatie dient te beschikken over voldoende speel- en slaapruimte en rookmelders;
 • er zit een maximum aan het aantal kinderen dat gelijktijdig op het opvangadres aanwezig mag zijn;
 • als gastouder dien je altijd te beschikken over een ‘achterwacht’;
 • de GGD dient bij controle toegang te krijgen tot de opvanglocatie;
 • de diverse kwaliteitscriteria dienen jaarlijks te worden getoetst.
0499 - 425421
Kerngegevens
Type franchising: 
Hard
Franchising sinds: 
2000
Filialen eigen beheer: 
0
Franchisevestigingen: 
0
Waardering 
4
Login of registreer om formules te waarderen.

Reacties

Locatie